Vi söker en trio för att ta trippla kliv 👉 Head of Sales 👉 Head of Marketing 👉 Head of Customer Success Klicka här
Close Notice

Underhållsplaner – hjälper dig ligga steget före med underhållsarbetet

Att ligga steget före är a och o för att undvika onödiga skador på såväl fastigheter som maskiner. Oavsett vad din underhållsplan behöver innehålla drar du stor nytta av att ha den tillgänglig digitalt. En digital underhållsplan gör att du slipper det annars tidskrävande pappersarbetet och dessutom blir det lättare att samarbeta med andra kring olika uppgifter. 

Digital underhållsplan

Med en digital underhållsplan kan du delegera vidare uppgifter oavsett var du är eller vad klockan är – det spelar ingen roll om den du delegerar till inte är på samma plats just då. Personen tar emot uppgiften när hen själv har tid och du kan vara lugn med att jobbet blir utfört. Smidigt för alla inblandade. 

En underhållsplan blir aldrig helt färdig och förbättras ständigt för att underlätta och minimera störningar i underhållsarbetet. En bra planering sparar tid för underhållet och gör det möjligt att maximera de tillfällen då maskinerna nyttjas.

Exempel Underhållsplan - 5 steg för att lyckas

1. Rätt information

Arbetsordern ska innehålla rätt instruktioner och dokument för att arbetet ska kunna utföras effektivt utan störningar.

2. Material för arbetet

Alla underhållsarbeten ska vara utsedda med rätt material, såsom verktyg och reservdelar så att arbetet kan utföras korrekt.

3. Enhetens plats

I planen ska det tydligt ingå vilken enhet, eller vilken del av en enhet som ska underhållas för att undvika förvirring och tidsspill.

4. Personal och resurser

En viktig faktor i planeringen är att rätt person vet vilka underhåll den ansvarar för, vilka ytterligare kompetenser som krävs samt uppskattad tidsåtgång för utförandet.

5. Tidsplanering

I planen ska det framgå vilken dag och vilken tid ett underhåll ska utföras. Det är nödvändigt för förberedelserna inför arbetet och att produktionen pausas vid rätt klockslag.

Underhållsplan för dina maskinparker och fastigheter

I Mainter upprättar du underhållsplaner på både era maskiner och fastigheter. Programmet är webbaserat och fungerar utmärkt från både dator och mobil. Här kan du planera underhållet, delegera uppgifter till andra användare eller skicka vidare information om ett underhåll till en extern part om det skulle behövas. 

Överblick på lagersaldo, tillbehör och reservdelar

Det mesta som kräver underhåll behöver också olika typer av tillbehör och reservdelar. Med hjälp av Mainters inbyggda lagersaldo ser du hur mycket som finns kvar av varje specifik artikel, samt vilka tillverkare och leverantörer de är kopplade till. Detta underlättar inventeringen samt intervallet på beställningar, så att det inte behöver ta slut utan förvarning. Artiklarna kan även kopplas ihop till respektive objekt så att det tydligt framgår vilka reservdelar som tillhör vilket objekt.

Samla statistik för underhållsarbeten på ett ställe

Programmet skapar också en historik och statistik på tidigare underhållsarbeten. Med den informationen ser du snabbt och enkelt återkommande mönster i arbetet. Till exempel kan du läsa av om maskiner och enheter underhålls med rätt tidsintervall och därmed spara på resurser för onödiga underhåll. På detta sätt får du hjälp att prioritera och planera långsiktigt.Mall för underhållsplan i Mainter

Mainter innehåller allt du behöver för att strukturera upp din underhållsplan. Du registrerar dina maskiner, fastigheter eller andra objekt och deras tillbehör och får på så sätt all information om dem samlat på ett och samma ställe. 

Här kan du skapa underhållsplaner som är specifikt anpassade för just ditt arbete. Med hjälp av arbetsordrarna kan du schemalägga underhållsarbeten som du själv vill och anpassa intervallerna så att de passar er verksamhet bäst.

Eftersom tjänsten är helt molnbaserad kan du använda den precis där du är, oavsett om du föredrar att använda dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du kan dessutom komplettera underhållsplanen med reservdelshantering och inköpslistor, vilket underlättar planeringen ännu mer.

MAINTER

Total överblick, för hela underhållsavdelningen

  • Arbetsorder

    Tilldela arbetsordrar till dina tekniker, som de kan checka av direkt från sin mobil.

  • Objekthantering

    Registrera objekt, maskiner och fastigheter. På ett ögonblick med drag- and dropteknik.

  • Reservdelar

    Stå rustade med rätt reservdelar i förrådet. Med smidig QR-avläsning och saldohantering.

Mainter underhållsprogram ger total överblick på ert underhåll och ni kommer igång snabbt, enkelt och sömlöst. Här skapas dessutom en samverkan mellan underhållsavdelning och produktionspersonal, så att inget ramlar mellan stolarna.

Ett underhållssystem som är vänligt för användarna, tillgängligt oavsett var ni är och uppskattat för sin kraftfulla funktionalitet.

arbetsordrar-mainter-underhallsprogram

Starta redan idag

Mainter ger er kraftfulla funktioner i en användarvänlig upplevelse. För att ni förtjänar ett underhåll som fungerar. På riktigt.