Vi söker en trio för att ta trippla kliv 👉 Head of Sales 👉 Head of Marketing 👉 Head of Customer Success Klicka här
Close Notice

Operatörsunderhåll ökar effektiviteten i produktionen

Operatörsunderhåll är en del av förebyggande underhåll. Med hjälp av maskinoperatörer utförs regelbundna underhållsaktiviteter på den utrustning de hanterar. Det är en metod som används för att minimera störningar i produktionen och effektivisera produktiviteten.

Involvera produktionspersonal i underhållet

Maskinoperatörerna tar helt över de små reparationerna som smörjning, rengöring eller byte av filter på de maskiner de hanterar. Detta avlastar underhållsavdelningen och ger dem utrymme att fokusera på större, mer komplicerade åtgärder och förbättringar. På så sätt kan er organisation sänka personalkostnaderna för underhållsarbeten.

Daglig tillsyn

Av säkerhetsskäl är det allt vanligare att maskiner och utrustning har en daglig tillsyn. Med detta menas att maskinerna kontrolleras dagligen av den som ska använda maskinen. En tillsynsrapport fylls i av den som brukar utrustningen, innan den börjar användas för dagen.

För att underlätta för era medarbetare är det viktigt att den dagliga tillsynen kan göras så enkel och smidig som möjligt. Samt att alla dagliga tillsyner registreras i ert underhållssystem. Så slipper ni all pappershantering av era tillsyner och de data som kommer in i systemet ger värdefull historik och statistik.

Förbättrad driftsäkerhet

Det största fokuset med operatörsunderhåll ligger på att förbättra driftsäkerheten och skapa ett effektivt produktionsarbete. 
Det är ofta de mindre felen i underhåll som inte åtgärdas direkt, som leder till stora driftstopp. Med maskinoperatörernas kunskap kan små fel upptäckas och hanteras direkt så underhållet är tillgängligt för produktion, även under intensivare perioder.

Undvik fallgroparna

Ha en tydlig dialog med operatörerna om hur underhållsarbetet ska läggas upp, med instruktioner om vem som har ansvar över vilket underhåll.    
Schemalägg och följ upp operatörernas uppgifter för full kontroll i organisationen.
Sätt upp mål med ert underhållsarbete. En tydlig målbild från högsta ledning till alla medarbetare, skapar både riktning och fokus.

Operatörsunderhåll som en del av underhållsarbetet

Precis som allt annat underhåll kan också operatörsunderhåll hanteras i ett underhållssystem. Där skapar ni er egen planering och systematik för aktiviteterna, som alla enkelt kan ta del av. 
Med ett systemstöd får ni bra överblick på vad som ska utföras, av vem och vid vilken tidpunkt. 

 Hantera operatörsunderhåll i Mainter underhållssystem

Precis som operatörsunderhåll beskrivs här ovan, kan det sättas upp i Mainters underhållssystem. En molnbaserad tjänst som hjälper till att digitalisera hela underhållet, från planering, registrering, utförande med checklistor, reservdelshantering samt åtgärder och avslut. Allt tillgängligt med olika behörigheter för olika roller.

Lika kraftfullt som användarvänligt

Mainter är särskilt uppskattat för sitt användarvänliga gränssnitt. Här är det enkelt att komma igång och eftersom tjänsten är molnbaserad och dessutom finns tillgänglig som en app i mobilen, kan ni enkelt komma åt ert underhållssystem, oavsett var ni är.

Operatörsunderhåll och daglig tillsyn

Här kommer ni igång snabbt med operatörsunderhåll. Er underhållsavdelning avlastas och ni får utrymme för en mer långsiktig underhållsplanering, där serviceteknikerna får fokusera på det som viktigast.

Inkludera era maskinoperatörer

Operatörsunderhåll i Mainter sätts upp med kostnadsfria användare för era maskinoperatörer. Samtliga loggar in med gemensamma inloggningsuppgifter till den digitala produktionstavlan, men med personlig spårbarhet som gör det möjligt att se vem som gjort vilket underhåll.

MAINTER

Total överblick, för hela underhållsavdelningen

  • Arbetsorder

    Tilldela arbetsordrar till dina tekniker, som de kan checka av direkt från sin mobil.

  • Objekthantering

    Registrera objekt, maskiner och fastigheter. På ett ögonblick med drag- and dropteknik.

  • Reservdelar

    Stå rustade med rätt reservdelar i förrådet. Med smidig QR-avläsning och saldohantering.

Mainter underhållsprogram ger total överblick på ert underhåll och ni kommer igång snabbt, enkelt och sömlöst. Här skapas dessutom en samverkan mellan underhållsavdelning och produktionspersonal, så att inget ramlar mellan stolarna.

Ett underhållssystem som är vänligt för användarna, tillgängligt oavsett var ni är och uppskattat för sin kraftfulla funktionalitet.

arbetsordrar-mainter-underhallsprogram

Starta redan idag

Mainter ger er kraftfulla funktioner i en användarvänlig upplevelse. För att ni förtjänar ett underhåll som fungerar. På riktigt.