Vi söker en trio för att ta trippla kliv 👉 Head of Sales 👉 Head of Marketing 👉 Head of Customer Success Klicka här
Close Notice

Förebyggande underhåll – viktigt för att undvika driftstopp

Med ett förebyggande underhållsarbete kan du undvika många av driftstoppen innan de hinner dyka upp. Detta minskar underhållskostnader i längden och leder till ökad lönsamhet då maskiner och objekt kan nyttjas under hela sin livslängd.

Skapa ett tryggt och hållbart produktionsarbete

Förebyggande underhåll effektiviserar produktionen i er organisation. Det som investeras i underhållsarbetet leder till bättre personalsäkerhet, leveranssäkerhet och kundnöjdhet.

Tre huvudgrupper inom förebyggande underhåll

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll identifierar maskinernas tillstånd och hjälper dig hitta rätt underhållsåtgärder, vid rätt tidpunkt. Med denna metodik upptäcks maskinfel i god tid och kan åtgärdas innan reparationer behöver bli akuta. 
Att tänka på med tillståndsbaserat underhåll är att det kräver kompetens inom organisationen, för att inte riskera att maskiner repareras för tidigt.

Förutbestämt underhåll

Förutbestämt underhåll innefattar åtgärder som görs med schemalagda intervaller utan undersökning av maskinens tillstånd. Det kan exempelvis göras månadsvis, kvartalsvis och årligen och kan handla om smörjning, rengöring eller byte av reservdelar. Med förutbestämt underhåll ökar driftsäkerheten och akuta åtgärder minskar.

Utmaningen med förutbestämt underhåll är risken för att maskiner underhålls och repareras för ofta, vilket kan generera onödiga underhållskostnader.

Förutsägbart underhåll

Förutsägbart underhåll är en form av tillståndsbaserat underhåll. Med analys och utvärdering av en maskins värden upptäcks snabbt reparationer som behöver göras. Genom bättre insyn i när reparationer måste göras blir resultatet ett objekt med längre livstid och ökad effektivitet.

Att arbeta med förutsägbart underhåll och helt förlita sig på data kan innebära en högre initial kostnad för att denna underhållsmetod ska blomstra.

Skillnaden mellan förebyggande och avhjälpande underhåll

Underhåll kan delas upp i avhjälpande, förebyggande och förbättrande underhåll. I det avhjälpande underhållet ingår det som kan betraktas som akut. Till exempel att byta ut en del i en maskin, när den gått sönder. 

Med förebyggande underhåll avses exempelvis inspektioner av maskiner, som kan leda till åtgärder eller att man byter ut delar som börjat bli slitna, innan de gått sönder. Att man utför underhåll som bygger bort framtida fel. Längre upp i denna artikel finns olika typer av förebyggande underhåll beskrivet.

Vikten av underhåll för en god arbetsmiljö

Det mesta i vår arbetsmiljö behöver regelbundet ses över och underhållas. Det gäller både maskiner, lokaler, fordon och ventilation. Och allt detta är viktigt även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Bristande underhåll kan leda till osäkra arbetsplatser och i värsta fall olyckor med personskador som följd.

 


Arbetsorder-skapa-arbetsorder

Hantera förebyggande underhåll i Mainter

Mainters underhållssystem är en molnbaserad tjänst som hjälper dig att digitalisera hela processen med förebyggande underhåll – från registrering, utförande och åtgärder till avslutad uppgift.

Involvera underhållsavdelning och produktionspersonal

Eftersom tjänsten är molnbaserad kan du enkelt komma åt den oavsett var du är. 
Här skapar och delar du med dig av arbetsordrar och checklistor till andra användare och får på sätt kontroll på alla delar i underhållsarbetet.

När det är dags att utföra ett underhållsarbete kan du planera och registrera det från din dator. Sedan kan en underhållstekniker öppna din arbetsorder och färdigställa den, direkt från sin mobil.

Digitalt underhållssystem för app och desktop

Med Mainter som plattform blir det lättare att hantera underhållsarbetet och skapa systematik i återkommande uppgifter. Här får ni total överblick på ett ögonblick. 

Registrera det som ska göras, välj ett datum eller ett intervall för när arbetet ska utföras och luta dig tillbaka. Inga papper eller pärmar behövs och ni slipper mail och konversationer runt underhållet. Allt sköts i Mainter, från datorn, mobiltelefonen eller surfplattan.

MAINTER

Total överblick, för hela underhållsavdelningen

  • Arbetsorder

    Tilldela arbetsordrar till dina tekniker, som de kan checka av direkt från sin mobil.

  • Objekthantering

    Registrera objekt, maskiner och fastigheter. På ett ögonblick med drag- and dropteknik.

  • Reservdelar

    Stå rustade med rätt reservdelar i förrådet. Med smidig QR-avläsning och saldohantering.

Mainter underhållsprogram ger total överblick på ert underhåll och ni kommer igång snabbt, enkelt och sömlöst. Här skapas dessutom en samverkan mellan underhållsavdelning och produktionspersonal, så att inget ramlar mellan stolarna.

Ett underhållssystem som är vänligt för användarna, tillgängligt oavsett var ni är och uppskattat för sin kraftfulla funktionalitet.

arbetsordrar-mainter-underhallsprogram

Starta redan idag

Mainter ger er kraftfulla funktioner i en användarvänlig upplevelse. För att ni förtjänar ett underhåll som fungerar. På riktigt.