Vi söker en trio för att ta trippla kliv 👉 Head of Sales 👉 Head of Marketing 👉 Head of Customer Success Klicka här
Close Notice

Faktureringsspolicy

Vi erbjuder en faktureringspolicy där du endast betalar för de aktiva användare du använder, istället för ett fast antal licenser.

Paket

Ditt första val när du köper Mainter är vilket paket du vill beställa. Mainter erbjuds i två olika paket. BASIC och PRO. Mer information om våra paket hittar du här.

Användare

Det finns två olika typer av användare som kan läggas till i Mainter. En betalande användare (debiteras med månatlig prenumeration) och en kostnadsfri användare (med begränsad behörighet).

Lägga till nya användare i Mainter

Om en betalande användare adderas under en pågående faktureringsperiod, så debiteras du endast för den kvarstående perioden. Detta hanteras med automatik och ni debiteras för rätt antal användare i början av kommande månad (vid månatlig fakturering).

Exempel

Du har paket PRO och betalar månadsvis. Varje betald användare kostar 699 kr per månad. Om du lägger till en ny användare 10 dagar in i månaden så debiteras du bara för de kvarstående 20 dagarna.

Detta beräknas genom att dividera den totala kostnaden för månaden (699 kr) med antalet dagar i månaden (30), multiplicerat med de kvarstående dagarna (20). Detta resulterar i 466 kr för resterande del av faktureringsperioden.

Debiteras du årligen så räknar vi ut den totala kostnaden för resterande del av året och debiterar alla tillkommande kostnader kvartalsvis.

Ta bort användare från Mainter

När en betald användare tas bort mitt i en faktureringsperiod krediteras beloppet för den återstående tiden. Dessa krediter kommer att appliceras på din kommande faktura. Detta förklaras ytterligare i sektionen om Krediter

Uppgradera eller nedgradera paket

När ett paket uppgraderas räknar vi ut prisskillnaden mellan paketen och debiterar dig endast för den kvarstående tiden av faktureringsperioden.

Exempel

Du har paket BASIC med 6 betalande användare och vill uppgradera till PRO. Månadskostnaden är 299 kr per användare för BASIC och 699 kr per användare för PRO. Det utgör en skillnad på 400 kr per användare och månad. Om du uppgraderar paketet 10 dagar in i månaden debiteras du endast för de kvarstående 20 dagarna.

Detta beräknas genom att multiplicera skillnaden per användare (400 kr) med antalet betalande användare (6), dividerat med antalet dagar i månaden (30), multiplicerat med de kvarstående dagarna (20). Detta resulterar i 1 600 kr  för resterande del av fakturaperioden.

Detta debiteras i början av nästkommande månad (vid månatlig fakturering) eller i början av nästa kvartal (vid årsvis fakturering).

Om ett paket nedgraderas till ett paket med lägre pris kommer samma belopp (som uträknat ovan) läggas till som en kredit.

Du kan efterfråga kostnadsfri uppgradering av ett paket under en testperiod på 30 dagar.

Krediter

Krediter som erhålls genom att ta bort en betald användare eller nedgradera paket kommer att appliceras på din nästa faktura. Om antalet krediter överskrider fakturans totala belopp kommer ingenting att debiteras och fakturabeloppet kommer att dras från dina krediter.

Dessa krediter har inget valutaväxlingsvärde. De kan inte överföras eller återbetalas och kommer att upphöra efter utgått eller uppsagt avtal med Mainter.